2008 - Az első Szabó Magdáról elnevezett iskola

Szabó Magda halálának évfordulóján teljesedett be a Budapest II, kerületi, a Gábor Áron és Bimbó út sarkán lévő iskola pedagógusainak, a szülőknek és a gyermekeknek az a régóta dédelgetett terve, hogy intézményüket az írónőről nevezhessék el.

Izgatott, sugárzó tekintetű gyermekek, mosolygós, kíváncsi szülők, gondoskodó pedagógusok és sok kedves arcú, a készülődést bátorító szavakkal segítő vendég gyülekezett november 18-án, kedden az iskolában.

Dr. Szurmainé Silkó Mária, az esemény fővédnöke, az Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezetője, akit egyébként több mint 25 éves barátság kötött az írónőhöz megnyitó-köszöntő beszédében azt hangsúlyozta, hogy a név kötelez. 
Erre a gondolatra rímelt Prof. Dr. Kabdebó Lóránt, Szabó Magda barátja, személyes jó ismerőse, irodalomtörténész interaktív kiselőadása, amelyben főként a gyermekekhez szólt, velük beszélt az írónőről, munkásságának fő mondandójáról. 

A „hivatalos” névadás feladata Dr. Dankó Virágra, a II. Kerületi Önkormányzat alpolgármester asszonyára hárult, aki az erről szóló díszes okiratot Erdősné Bach Zsuzsannának, az iskola igazgatójának adta át.
Az igazgatónő meghatott, köszönő szavaiból kiderült, hogy a tehetséggondozást zászlajára tűző intézmény már eddig is törekedett arra, hogy méltó legyen Szabó Magda szellemiségéhez, emberi, irodalmi és pedagógiai hagyatékához. Érzik a felelősségét és szépségét annak, amit felvállaltak, és közösen mindent megtesznek azért, hogy méltó módon képviseljék ezt a gyönyörű, de súlyos örökséget.
Köszöntötte a jelenlévőket a debreceni Református Kollégium Dóczy Gedeon Gimnáziumának – ebben az iskolában tanult Szabó Magda – igazgatója, Korsós Bálint is, kiemelve, külön öröm számukra, hogy ezentúl egy fővárosi iskolával közösen ápolhatják az írónő szellemi örökségét.
Szép szavakkal, értékes gondolatokkal levélben üdvözölte az iskolát Hiller István miniszter és Dr Kocsis Elemér, nyugalmazott debreceni református püspök.

cropped-001-Sz-M-logo.jpg

Telefon: 061-326-6648