TANÁRAINK

Az iskola vezetősége

Keszthelyiné
Szmolen Judit

Bach Zsuzsanna

Reményi Gizella

Igazgatóhelyettes

Igazgató

Oktatási igazgatóhelyettes

Fogadóóra:

Az igazgató és az igazgató helyettes fogadóórái:

Előzetes egyeztetés alapján a 061/326-6648-as telefonszámon vagy szabomagda.iskola@gmail.com email címen.

 2023/24. tanév

 1. Bede Zoltán
 2. Borzák Tibor
 3. Bertalan Ágota
 4. Bach Zsuzsanna
 5. Fülöp Andrea
 6. Kamrás Orsolya
 7. Kenneth Friis
 8. Kispál-Katics Eszter
 9. Keszthelyiné Szmolen Judit
 10. Király Mária
 11. Koczka Zsuzsanna
 12. Keszthelyi-Kocsis Enikő
 13. Kotora Györgyné
 14. Kovács Judit
 15. Major Zsuzsa
 16. Méhesné Kispál Anita
 17. Őri Csanád
 18. Mihály István
 19. Molnár Kadosa
 20. Muszbek Zsuzsanna
 21. Prieszol Zsófia
 22. Reményi Gizella
 23. Rózsahegyi Luca
 24. Farkas Diána
 25. Szeőke Kata
 26. Szomódi Zsuzsanna
 27. Takács András
 28. Tóth András
 29. Schneider Gabriella
 30. Zeffer Katalin

Tanáraink

 

A tantestület tagjai

Szomódi Zsuzsanna          

 

Munkaközösség vezető – alsó tagozat

Osztályfőnök 1. osztály

Matematika 1. osztály

Matematika 5-6. osztály

Ének-zene 1. és 5. osztály
Etika 1. osztály

Matematika tehetséggondozás 5-6. osztály

Kamrás Orsolya

Magyar 1. osztály
Osztályfőnök 1. osztály

Etika 1. osztály

Angol nyelv 1-2. osztály
Testnevelés angol nyelven 1-2. osztály
Délutáni tanulásirányítás 1. osztály

Rózsahegyi Luca

Délutáni tanulásirányítás 1. osztály

Koczka Zsuzsanna

Osztályfőnök 2. osztály

Magyar 2. osztály
Etika 2. osztály

Délutáni tanulásirányítás 2. osztály

Zeffer Katalin

Délutáni tanulásirányítás 2. osztály

Matematika tehetséggondozás 2. és 4. osztály

Szeőke Katalin

Matematika 2. osztály

Etika 2. osztály

Vizuális kultúra/Art 2.osztály
Technika és tervezés/Arts and Crafts 2. osztály

Technika és tervezés 5. és 7. osztály

Ének-zene 2. osztály

Muszbek Zsuzsanna

Osztályfőnök 3. osztály

Magyar 3. osztály

Etika 3. osztály

Vizuális kultúra/Art 3. osztály

Technika és tervezés/Arts and Crafts 3. osztály

Technika és tervezés 6. osztály

Délutáni tanulásirányítás 3. osztály

Kispál-Katics Eszter

Osztályfőnök 3. osztály

Matematika 3. osztály

Angol nyelv 3. osztály

Etika 3. osztály

Vizuális kultúra/Art 2-3.osztály

Technika és tervezés/Arts and Crafts  2-3. osztály

Délutáni tanulásirányítás 3. osztály

Prieszol Zsófia

Osztályfőnök 4. osztály

Magyar 4. osztály
Testnevelés 4. osztály

Vizuális kultúra/Art 4. osztály

Technika és tervezés/ Arts and Crafts 4. osztály
Etika 4. osztály

Délutáni tanulásirányítás 4. osztály

Keszthelyi-Kocsis Enikő

Osztályfőnök 4. osztály

Matematika 4. osztály

Ének-zene 3-4. és 6-8. osztály

Etika 4. osztály

Délutáni tanulásirányítás 4. osztály

Mihály István

Munkaközösség vezető – felső tagozat

Osztályfőnök 5. osztály

Angol nyelv 5-6. osztály

Környezetismeret/Science 1-6. osztály

Földrajz/Geography 7-8. osztály

Biológia/Biology 7-8. osztály

Tóth András

Osztályfőnök 5. osztály

Magyar 5–8. osztály

Etika 5. osztály
Honismeret 7. osztály
Dráma és színház 8. osztály

Friis Kenneth

Anyanyelvi lektor

Anyanyelvi angol 1-8.
Kultúra és civilizáció/Culture and Civilization 5-6. osztály

Vizuális kultúra/Art 1. és 4. osztály

Technika és tervezés/Arts and Crafts 1. és 4. osztály

Keszthelyiné Szmolen Judit

Osztályfőnök 6. osztály

Etika 6-7. osztály
Tanulószoba

Gy. Molnár Kadosa

Osztályfőnök 6. osztály

Magyar 5-8. osztály

Történelem angol nyelven 5-8. osztály

Honismeret 7. osztály

Dráma és színház 8. osztály
Vizuális kultúra/ History of Art 5-8. osztály

Iskolaújság főszerkesztő

Bede Zoltán

Angol alsós munkaközösségi vezető

Osztályfőnök 7. osztály

Angol nyelv 3-4. és 6-8. osztály

Kultúra és civilizáció/Culture and Civilization 7-8. osztály

Király Mária

Osztályfőnök 7. osztály

Matematika 4. és 7-8. osztály
Matematika előkészítő 7-8. osztály
Matematika tehetséggondozás 7. osztály

Fülöp Andrea

Osztályfőnök 8. osztály
Etika 8. osztály

Délutáni tanulásirányítás 5-6. osztály

Major Zsuzsa

Osztályfőnök 8. osztály

Történelem 5-8. osztály

Állampolgári ismeretek 8. osztály

Magyar nyelvtan 5-8. osztály

Magyar felvételi előkészítő 8. osztály

Kotora Györgyné

Matematika 6-7. osztály

Fizika 7-8. osztály

Reményi Gizella

Matematika 8. osztály

Kémia 7-8. osztály

Matematika felvételi előkészítő 8. osztály

Borzák Tibor

Digitális kultúra/Computer Science 3-8. osztály

Schneider Gabriella

Angol nyelv 1-2. 4. és 8. osztály

Dr. Kovács Judit

Célnyelvi mentor és korai nyelvoktatás szakértő

Kultúra és civilizáció/Culture and Civilization 5. osztály

Őri Csanád

Judo oktatás 1-3. osztály

 

 

Takács András

DÖK csoportvezető

Testnevelés 1-3. és 5-8. osztály

Farkas Diana

Tánc 3-8. osztály

Méhesné Kispál Anita

Művészi torna

Bertalan Ágota

Néptánc

Telefon: 061-326-6648