Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány   

2009-től Alapítvány őrzi Szabó Magda emlékét  

Szabó Magda Kossuth-díjas írónő halálának második évfordulóján sajtóközleményben jelentette be a „Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány” nyilvántartásba vételét, működésének megkezdését Erdősné Bach Zsuzsanna, az alapítványt létrehozó Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatója.      

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális tevékenység és kulturális örökségmegóvás feladatait vállaló közhasznú alapítvány Szabó Magda (1917. október 5., Debrecen – 2007. november 19. Kerepes) szellemi örökségének őrzésére, ápolására jött létre, és nyitott a hozzá társulni kívánó magánemberek vagy jogi személyek felé.   

Vállalásai között szerepel a tehetséggondozás, ösztöndíjak adományozása, kulturális programok szervezése és lebonyolítása, a Szabó Magda munkásságát feldolgozó tudományos dolgozatok, valamint az írónő életművét felidéző irodalmi és művészeti alkotások létrejöttének támogatása.   

Lehetőségeihez mérten különösen ügyel a hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozására, a közhasznú tevékenységeinek profiljához illő intézményekkel, műhelyekkel és más civil szervezetekkel való együttműködésre, közös programok szervezésére, s a partnerkapcsolatok mellett a módszertani támogatásra is.     

Az öt fős kuratórium által működtetett Szabó Magda Alapítvány vállalásai között szerepel a köz- és felsőoktatásban tanulókat és hallgatókat mozgósító versenyek és pályázatok kiírása, az iskolákkal és könyvtárakkal való együttműködés, továbbá egy Szabó Magda-dokumentumtár létrehozása, az archívum bővítése.

Kapcsolat

Telefon: 061-326-6648