Iskolánkról

Milyen a mi iskolánk?   

Iskolánk 8 évfolyamos kéttannyelvű általános iskola, jó levegőjű, kertvárosi zöld környezetben, a Rózsadomb tetején várja a gyermekeket.

 • Az épületben bölcsőde és óvoda is működik.
 • A gyermekek megfelelő szintű oktatásáról jól képzett, szakmailag jól felkészült pedagógusok gondoskodnak, akik nem csak tudásukat, hanem alkotókedvüket is átadják a gyerekeknek.
 • A kedvező tanulói létszámnak köszönhetően iskolánkban családias légkör uralkodik. Így lehetőségünk van a gyermekek egyéni fejlesztésére és a tehetségek gondozására.
 • Évfolyamonként egy osztályt indítunk iskolánkban.
 • Szem előtt tartjuk a játék és a tanulás megfelelő arányát, figyelembe véve a gyermekek életkorát.
 • Elsőseink nyugodt légkörben sajátítják el a tudás alapjait, hangoztató-elemző-összetevő-szótagoló módszerrel tanulnak olvasni.
 • Fontos a tanulók olvasóvá nevelése, ezért nagy hangsúlyt kap az anyanyelvi képességek fejlesztése, elsősorban az olvasás, helyesírás, kommunikáció területén.
 • A matematikai ismereteket eszközhasználattal alapozzák meg; törekszünk a gyerekek számolási készségének és logikus gondolkodásának fejlesztésére.
 • Kirándulások, erdei iskolák, sítábor és nyári tábor, valamint gazdag iskolai programok színesítik a tanévünket (halloween, csillagmese, karácsonyi műsoros est és „sütivásár”, gyermeknapi hét, „Szabó Magda napok”, természettudományi hét,  családi piknik, alkotó hét, év végi gála, tanulmányi versenyek).
 • Az iskola hagyományait nagy gonddal ápoljuk, újakkal egészítjük ki.
 • Discovery Saturday- keretében iskolánk tanulói, tanítóink kíséretével színes, tudományos, felfedező hétvégi programokon vehetnek részt
 • Hatodik osztálytól tavasszal három tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és egy szabadon választott tárgy) kritérium vizsga keretében számolhatnak be tanulóink tudásukról, ezzel iskolánk felkészíti őket a továbbtanulásra.
 • A nyolcadik osztály végére lehetőség nyílik arra, hogy ifjúsági nyelvvizsgát tegyenek iskolánk tanulói angol nyelvből.
 • 7-8. osztályban magyar nyelv és irodalom, továbbá matematika tantárgyból felvételire felkészítő órákat illesztünk a gyerekek órarendjébe (így a gyerekek számára már nem ismeretlen a teszt-írás).
 • A nyolcadik osztályosok érdekében iskolánk a környező gimnáziumokkal élő kapcsolatot tart (óralátogatások, szabadidős programok, szülői értekezletek szervezése a továbbtanulási lehetőségekről… stb).

Az alapképzésen túl a gyermekek fejlesztését három területen indítottuk el. 

Tehetséggondozó programunk három területen jelenik meg: 

 • nyelvoktatás – kéttannyelvű program
 • matematika
 • művészet – irodalom, dráma- képzőművészet. 

Telefon: 061-326-6648