2015 - Családi Legendárium - Országos Családkutatási pályázat

Tisztelt Kollégák!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket a Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány és a Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Családi legendárium elnevezésű országos családkutatási pályázatára. Versenyünk célja – az írónő szellemiségéhez méltóan –, hogy az induló diákok, egy-egy élettörténet, családtörténeti esemény vagy a család által becsben tartott tárgy történetének feldolgozása révén mélyebben megismerjék saját gyökereiket, erősödjön identitástudatuk, saját „történetük” révén ismerjenek meg, értsenek meg nagyobb összefüggéseket is.

 

Az országos versenyre 60 általános és középiskolát hívtunk meg, a pályázat azonban mindenki számára nyitott, ha környezetükben vannak további érdeklődő iskolák, diákok, kérjük, adják tovább a pályázati kiírást.

 

            A versenyt négy kategóriában hirdetjük meg. Minden kategóriánál megjelöljük a beküldendő írások műfaját, és azt, hogy melyik korosztálynak ajánljuk.

 

TÉMAKÖRÖK/KATEGÓRIÁK

 

I/a Egy, a családban különösen becsben tartott tárgy története. Ajánlott műfaja általános iskolásoknak 3-6. osztályig: mese, novellaszerű fogalmazás egyes szám 1. vagy 3. személyben; nagyobbaknak (7-8. osztály), középiskolásoknak novella írása.

 

I/b Egy, a családban különösen becsben tartott tárgy története különböző források alapján (írásos források, családtagok visszaemlékezése alapján). Ajánlott műfaja tudományos igényű (hiteles, pontos, rendszerezett) családtörténeti tanulmány. Korosztály: felső tagozatosok, középiskolások.

 

II/a Egy emlékezetes családi történet elbeszélése több szereplő nézőpontjából.                                                     Ajánlott műfaja családtörténeti tanulmány.. Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, középiskolások.

 

II/b Novella írása, melynek kiindulópontja egy emlékezetes családi történet elbeszélése több szereplő nézőpontjából. Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, középiskolások.

 

 

III/a Olyan családtörténeti esemény ismertetése, amely helyi vagy országos jelentőségű történelmi eseményhez kapcsolódik. Családtörténeti tanulmány. Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, középiskolások.

 

III/b Novella írása, melynek kiindulópontja olyan családtörténeti esemény, amely helyi vagy országos jelentőségű történelmi eseményhez is kapcsolódik. Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, középiskolások.

 

IV./a Életútinterjú készítése egy családtaggal. (A javasolt szempontokat, kérdéssort alábbiakban adjuk meg, ezekből szabadon lehet válogatni.) Műfaja: interjú. Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, középiskolások.

 

IV/b Az életútinterjú anyagát felhasználva novella írása. Ajánlott korosztály: felső tagozatosok, középiskolások.

 

 

Az alábbiakban megadunk néhány kérdéssort, mely a családtörténeti kutatómunkát segítheti. Ezekből a diákok szabadon válogathatnak.

 

Saját családhoz kapcsolódó kérdések

Milyen volt, milyen ma a kapcsolata a szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel, más közeli családtagjával? Milyen emlékezetes gondolataikat, mondataikat, hozzájuk kapcsolódó történeteket őriz a család? Milyen becsben tartott tárgyakat kapott tőlük? Milyen fontos családi ünnepekre emlékszik? Milyen emlékezetes történeteket őriz ezekről? A magyar történelem sorsfordulói érintették-e, befolyásolták-e a család életét? Mikor? Hogyan? Milyen családi történetek maradtak fenn ezekkel kapcsolatban?

 

A családalapításhoz kapcsolódó kérdések

Véleménye szerint mikor vált felnőtté? A felnőtté válása során, kamaszkorban voltak-e konfliktusai szüleivel, iskolai környezetével? Ezek hogyan oldódtak meg? Milyen udvarlási szokások voltak ifjúkorában? Házastársának kiválasztásában milyen szempontok vezérelték? Küzdött-e nehézségekkel családja a lakás, az otthon megteremtésében? Miért? Hogyan? Hogyan sikerült úrrá lenni a nehézségeken? Saját gyermekeit milyennek látja? Milyen kedves emlékeket őriz róluk magában?

 

Az iskolai élményekhez kapcsolódó kérdések

Az iskoláról, iskolai évekről milyen emlékeket őriz? Milyen tanárai hagytak Önben maradandó nyomot? Mely tanárainak őrzi az emlékét? Miért? Barátaival hol ismerkedett meg? Mióta tart a barátságuk? Mi tartja össze a barátságukat? Miben segítik egymást?

 

A munkavállaláshoz, a munkahelyhez kapcsolódó kérdések

Mi befolyásolta a foglalkozás, a hivatás kiválasztásában? Volt-e valamilyen kényszer a választásban? Munkatársaival való kapcsolatát hogyan jellemezné?

 

Az öltözködéshez, lakberendezéshez, családi étkezéshez kapcsolódó kérdések

Az öltözködésben milyen szempontok vezérlik? Lakása bútorainak kiválasztásánál milyen szempontok vezérelték? Hogyan jellemezné otthonuk hangulatát? Van-e valamilyen különösen kedves ipar- vagy képzőművészeti alkotása? Miért kedves Önnek? Van-e olyan étel, sütemény, amit a család különösen kedvelt, kedvel? Ki készítette (készíti) ezeket?

 

 

Az életút egészére vonatkozó kérdések

Melyik életszakaszban, élethelyzetben érezte magát a helyén, érezte magát boldognak, elégedettnek? Sikerült-e megvalósítani önmagát? Miben? Hogyan? Kik voltak a fontosabb segítői? Kiknek, mit köszönhet? Érzelmileg kik álltak közel Önhöz? Miért? Milyen fő célokat, értékeket fogalmazott meg az életére vonatkozóan? A világról, az emberről, az életről való gondolkodását meghatározta-e valamilyen világnézet, filozófiai irányzat? Voltak-e, vannak-e példaképei? Miért váltak azzá? Milyen ajándékozási szokások jellemzik Önt? Milyen jócselekedetei voltak életében, amelyek ma is büszkeséggel töltik el? Elégedett-e az életével? Mit csinálna másképpen? Milyen céljai vannak?

 

A munkák megírásához további támpontot ad Maksa Katalin cikke: Gyökerek. Családkutatás és iskolai szocializáció, Honismeret, 2010. 6. (Elektronikusan mellékeljük az iskolának küldött e-mailünkben).

 

  A pályázatra való jelentkezéseket 2015. október 5-ig fogadjuk a jelentkezési lapon az alapítvány e-mail címére (szabo.magda.alapitvany@gmail.com) vagy postai úton (Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány Budapest, 1026 Gábor Áron u. 47). A jelentkezési lapokon a felkészítő tanárok és a szülők elérhetősége a legjobb dolgozatok majdani megjelentetéséhez feltétlenül szükséges, kérjük, ezeket az adatokat is adják meg!

 

A dolgozatok leadási határideje 2015. november 27. A dolgozatokat történészekből és irodalmárokból álló zsűri bírálja el és a legjobbnak ítélt munkák szerzőit hívjuk meg a verseny döntőjébe, ahol a történeti feldolgozású dolgozatokat a versenyzők prezentáció (Power Point, Prezi) formájában mutatják be a zsűrinek és a közönségnek, a meséket, novellákat pedig felolvassák a versenyzők. A prezentációkat pendrive-on hozzák el a versenyzők a döntőre. Természetesen a zsűri korosztályonként és műfajonként külön bírálja el a munkákat. Hagyományainkhoz híven a nyertesek különleges jutalmakban részesülnek.

 

A döntő 2016. február 9-én 11 órakor lesz Budapesten a Szabó Magda Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola épületében (címe azonos az alapítvány címével). 

 

A családtörténeti tanulmányok terjedelme maximum 8 oldal lehet, a mesék és a novellák terjedelme pedig 3 oldal (1,5 sortávolság, 12-es betűméret).

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra is, hogy a zsűri értékelésében figyelembe fogja venni a dolgozatok illusztrálását is (archív fotók/képek, rajzok, szerzők rajzai); a pályamunkák egy részéből kiállítást rendezünk.

 

Felmerülő kérdéseiket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel: szabo.magda.alapitvany@gmail.com e-mail címen; illetve telefonon Bereczki Mária kurátornál: 06-30-630-0371-es mobilszámon.

cropped-001-Sz-M-logo.jpg

Telefon: 061-326-6648