Kéttannyelvű program

A 2008-2009-es tanévtől magyar-angol kéttannyelvű képzést indítottunk el  iskolánkban felmenő rendszerben, a tehetséggondozó programunk mellett. 

 

Kéttannyelvű programunk 

  • Az alsó tagozaton a környezetismeret, a technika, a rajz-és vizuáliskultúra tantárgyak angol nyelven folynak az öt angol nyelvóra mellett.
  • 1-2. évfolyamon heti 1 alkalommal a testnevelés óra is angol nyelven kerül vezetésre.
  • 4-8. évfolyamon kultúra és civilizáció tantárgy keretében angol nyelven oktatjuk az angol célnyelvi országok történelmi, földrajzi, irodalmi, és egyéb kulturális értékeit.
  • Az 5. és a 6. évfolyamon a természetismeret (Science), rajz-és vizuális kultúra illetve a történelem tantárgy (heti 1 órában) oktatása folyik angol nyelven. Angol nyelvből kritérium vizsgára felkészítő tanóra is indul 6. évfolyamon.
  • és 8. évfolyam angol nyelvű tantárgyai: biológia, földrajz, rajz-és vizuális kultúra. Emellett heti egy óra történelem angol nyelven zajlik. Angol nyelvből nyelvvizsga előkészítő, társalgás órákat is tartunk az órarend részeként.
  • Heti 5 angol órából egy alkalommal anyanyelvi tanár foglalkozik a gyerekekkel. Célunk, hogy angoltanáraink a nap folyamán minél több alkalommal angol nyelven kommunikáljanak diákjainkkal.
  • Célunk, hogy a 14. életévület betöltött diákjaink angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát tegyenek.
  • A nyelvvizsgára való felkészülést segítik az angol nyelvterületre szervezett tanulmányi kirándulások.
  • Tanulóink tudását fejleszti, ha részt vesznek angol nyelvi versenyeken, célnyelvi országokba szervezett tanulmányútjainkon illetve az angolszász kultúrához kapcsolódó programjainkon.
  • Házi nyelvvizsgát, (mini English exam) tesznek gyermekeink 2-5.osztályban év végén.

Intézményünk az ELTE angol nyelvi tanszék tanárképző programjának mentori munkáját végzi. Végzős hallgatóik iskolánkban, vezető tanáraink keze alatt válnak nyelvtanárrá, gyakran nálunk zajlik vizsgatanításuk.

cropped-001-Sz-M-logo.jpg

Telefon: 061-326-6648