Íránytű - 2023/24. tanév

2023/24. tanév

Hatályos:             2023.09.01-től

Készítette:           E. Bach Zsuzsanna igazgató    

Kelt:                     2023. augusztus 30.

Elfogadta:           az intézmény nevelőtestülete            

Jóváhagyta:         az intézmény fenntartó Kuratóriuma

Tartalomjegyzék

Címek és elérhetőségek  3

Fenntartó  3

Az iskola vezetősége  4

Pedagógus névsor  5

A tantestület tagjai 6

Az oktatási-nevelési folyamatot segítő szakemberek  10

Az Iskola munkáját segítő dolgozók  10

Alapítványi támogatás és különórák díjának befizetése  11

Kommunikáció  12

A 2023/24-es tanév rendje és kiemelt eseményei 14

Iskolánk munkarendje  15

Mit tesz iskolánk a minőségi oktatás megőrzése érdekében?  16

Kéttannyelvű programunk  17

A kritériumvizsga  19

Tehetséggondozás  20

Házi feladat 22

Javító dolgozatok lehetőségei 22

Az iskola szabályrendszere a 2023/24-es tanévben  23

Mulasztások igazolása  25

Az iskola helyiségeinek, eszközeinek használati rendje  26

Étkezés, az iskolai ebédlő rendje  26

A délutáni foglalkozások rendje  26

A délutáni szabadidős foglalkozások rendje  27

Az iskolai és az iskolán kívüli viselkedés normái 28

Egészség és biztonság  30

Az épület kiürítése  30

Kivételes időjárás esetén  30

Iránytű elfogadása  32

Általános információk

Címek és elérhetőségek

Szabó Magda Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

cím:                1026 Budapest, Gábor Áron u. 47.

telefon:          06-1-326-6648

e-mail:                       szabomagda.iskola@gmail.com

weboldal:       https://www.szmiskola.hu/

szmblog:        https://szmblog.blog.hu/

Fenntartó

Rózsabimbó Óvoda és Bölcsőde Alapítvány

alapító:          Bachné Pekáry Zsuzsanna

cím:                1022 Budapest, Bimbó út 113-115.

telefon:          06-1-326-6647

bankszámlaszám: 10104105-41270000-00000004

Iskolánk által létrehozott Alapítvány

Szabó Magda Szellemi Örökségéért Alapítvány

alapító:           Szabó Magda Magyar – Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

székhely:       1026 Budapest, Gábor Áron utca 47.

lev. cím:         1022 Budapest, Bimbó utca 113-115.

weboldal:      https://www.szmiskola.hu/alapitvany

A nevelés és oktatás, tehetséggondozás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, kulturális tevékenység és kulturális örökségmegóvás feladatait vállaló közhasznú alapítvány Szabó Magda szellemi örökségének őrzésére, ápolására jött létre. Vállalásai között szerepel a köz- és felsőoktatásban tanulókat és hallgatókat mozgósító versenyek és pályázatok kiírása, az iskolákkal és könyvtárakkal való együttműködés.
A TANÉV TANÁRA, PEDAGÓGUSA és DIÁKJA plakett átadása, továbbá egy Szabó Magda-dokumentumtár létrehozása, az archívum bővítése.                  

Iskolánk nyitva tartása:                                         Titkárság:

Tanítási időben: 7:30 – 17:00                      Hétfő, kedd, szerda, péntek:  8:00-16:00

Tanítási időn kívüli foglalkozás:                 Csütörtök                            8:00-14:00

      16:00-18:00                      

 

Az iskola vezetősége

Keszthelyiné
Szmolen Judit

E. Bach Zsuzsanna

Reményi Gizella

Igazgatóhelyettes

Igazgató

Oktatási igazgatóhelyettes

Fogadóóra:

Az igazgató és az igazgató helyettes fogadóórái:
Előzetes egyeztetés alapján a 061/326-6648-as telefonszámon vagy szabomagda.iskola@gmail.com email címen.                                                                           

Tanáraink

Pedagógus névsor

2023/24. tanév

 1. Bede Zoltán
 2. Borzák Tibor
 3. Bertalan Ágota
 4. Bach Zsuzsanna
 5. Fülöp Andrea
 6. Kamrás Orsolya
 7. Kenneth Friis
 8. Kispál-Katics Eszter
 9. Keszthelyiné Szmolen Judit
 10. Király Mária
 11. Koczka Zsuzsanna
 12. Keszthelyi-Kocsis Enikő
 13. Kotora Györgyné
 14. Kovács Judit
 15. Major Zsuzsa
 16. Méhesné Kispál Anita
 17. Őri Csanád
 18. Mihály István
 19. Molnár Kadosa
 20. Muszbek Zsuzsanna
 21. Prieszol Zsófia
 22. Reményi Gizella
 23. Rózsahegyi Luca
 24. Farkas Diána
 25. Szeőke Kata
 26. Szomódi Zsuzsanna
 27. Takács András
 28. Tóth András
 29. Schneider Gabriella
 30. Zeffer Katalin

Tanáraink

 

A tantestület tagjai

Szomódi Zsuzsanna          

 

Munkaközösség vezető – alsó tagozat

Osztályfőnök 1. osztály

Matematika 1. osztály

Matematika 5-6. osztály

Ének-zene 1. és 5. osztály
Etika 1. osztály

Matematika tehetséggondozás 5-6. osztály

Kamrás Orsolya

Magyar 1. osztály
Osztályfőnök 1. osztály

Etika 1. osztály

Angol nyelv 1-2. osztály
Testnevelés angol nyelven 1-2. osztály
Délutáni tanulásirányítás 1. osztály

Rózsahegyi Luca

Délutáni tanulásirányítás 1. osztály

Koczka Zsuzsanna

Osztályfőnök 2. osztály

Magyar 2. osztály
Etika 2. osztály

Délutáni tanulásirányítás 2. osztály

Zeffer Katalin

Délutáni tanulásirányítás 2. osztály

Matematika tehetséggondozás 2. és 4. osztály

Szeőke Katalin

Matematika 2. osztály

Etika 2. osztály

Vizuális kultúra/Art 2.osztály
Technika és tervezés/Arts and Crafts 2. osztály

Technika és tervezés 5. és 7. osztály

Ének-zene 2. osztály

Muszbek Zsuzsanna

Osztályfőnök 3. osztály

Magyar 3. osztály

Etika 3. osztály

Vizuális kultúra/Art 3. osztály

Technika és tervezés/Arts and Crafts 3. osztály

Technika és tervezés 6. osztály

Délutáni tanulásirányítás 3. osztály

Kispál-Katics Eszter

Osztályfőnök 3. osztály

Matematika 3. osztály

Angol nyelv 3. osztály

Etika 3. osztály

Vizuális kultúra/Art 2-3.osztály

Technika és tervezés/Arts and Crafts  2-3. osztály

Délutáni tanulásirányítás 3. osztály

Prieszol Zsófia

Osztályfőnök 4. osztály

Magyar 4. osztály
Testnevelés 4. osztály

Vizuális kultúra/Art 4. osztály

Technika és tervezés/ Arts and Crafts 4. osztály
Etika 4. osztály

Délutáni tanulásirányítás 4. osztály

Keszthelyi-Kocsis Enikő

Osztályfőnök 4. osztály

Matematika 4. osztály

Ének-zene 3-4. és 6-8. osztály

Etika 4. osztály

Délutáni tanulásirányítás 4. osztály

Mihály István

Munkaközösség vezető – felső tagozat

Osztályfőnök 5. osztály

Angol nyelv 5-6. osztály

Környezetismeret/Science 1-6. osztály

Földrajz/Geography 7-8. osztály

Biológia/Biology 7-8. osztály

Tóth András

Osztályfőnök 5. osztály

Magyar 5–8. osztály

Etika 5. osztály
Honismeret 7. osztály
Dráma és színház 8. osztály

Friis Kenneth

Anyanyelvi lektor

Anyanyelvi angol 1-8.
Kultúra és civilizáció/Culture and Civilization 5-6. osztály

Vizuális kultúra/Art 1. és 4. osztály

Technika és tervezés/Arts and Crafts 1. és 4. osztály

Keszthelyiné Szmolen Judit

Osztályfőnök 6. osztály

Etika 6-7. osztály
Tanulószoba

Gy. Molnár Kadosa

Osztályfőnök 6. osztály

Magyar 5-8. osztály

Történelem angol nyelven 5-8. osztály

Honismeret 7. osztály

Dráma és színház 8. osztály
Vizuális kultúra/ History of Art 5-8. osztály

Iskolaújság főszerkesztő

Bede Zoltán

Angol alsós munkaközösségi vezető

Osztályfőnök 7. osztály

Angol nyelv 3-4. és 6-8. osztály

Kultúra és civilizáció/Culture and Civilization 7-8. osztály

Király Mária

Osztályfőnök 7. osztály

Matematika 4. és 7-8. osztály
Matematika előkészítő 7-8. osztály
Matematika tehetséggondozás 7. osztály

Fülöp Andrea

Osztályfőnök 8. osztály
Etika 8. osztály

Délutáni tanulásirányítás 5-6. osztály

Major Zsuzsa

Osztályfőnök 8. osztály

Történelem 5-8. osztály

Állampolgári ismeretek 8. osztály

Magyar nyelvtan 5-8. osztály

Magyar felvételi előkészítő 8. osztály

Kotora Györgyné

Matematika 6-7. osztály

Fizika 7-8. osztály

Reményi Gizella

Matematika 8. osztály

Kémia 7-8. osztály

Matematika felvételi előkészítő 8. osztály

Borzák Tibor

Digitális kultúra/Computer Science 3-8. osztály

Schneider Gabriella

Angol nyelv 1-2. 4. és 8. osztály

Dr. Kovács Judit

Célnyelvi mentor és korai nyelvoktatás szakértő

Kultúra és civilizáció/Culture and Civilization 5. osztály

Őri Csanád

Judo oktatás 1-3. osztály

 

 

Takács András

DÖK csoportvezető

Testnevelés 1-3. és 5-8. osztály

Farkas Diana

Tánc 3-8. osztály

Méhesné Kispál Anita

Művészi torna

Bertalan Ágota

Néptánc

 

 

 

 

Munkatársaink

  

Az oktatási-nevelési folyamatot segítő szakemberek

 

Pszichológus:          

Hajdu Rebeka

Fejlesztőpedagógus:

Bereczki Mária

Vincze-Juhász Réka

Iskolaorvos: 

Dr. Urbanek Krisztina

Védőnő:       

Abdul Krisztina

Iskolafogász

Dr. Póka Beatrix

 

Az Iskola munkáját segítő dolgozók

  

Gazdasági igazgató:

Németi Istvánné

Iskolatitkár:

Horváth Henrietta

Tisztaságért felelős munkatársaink:

Műszaki feladatok, karbantartás, gondnok:

Műszaki feladatok, karbantartás, portás:

Újvári Valéria,
Szanyi M Mária
Pántos Erika

Lukács Péter

Antal László, Nahlik József

 

Díjbefizetés

 

Alapítványi támogatás és különórák díjának befizetése

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a 2023/24-es tanévben a befizetések az alábbiak szerint módosulnak:

Minden hónap 10. napjáig kérjük a titkárságon befizetni a rákövetkező hónap díját (alapítványi támogatás és a különórák díja).

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00–16:00-ig,

csütörtök:                            8:00–14:00-ig,

Kérjük a határidő pontos betartását!

Felhívjuk a kedves Szülők figyelmét arra, hogy az októberben induló

különórákon csak az a tanuló vehet részt, aki az elmúlt tanév

különóráinak díját rendezte.

Ettől a tanévtől, akinél a havi szakköri elszámolásban hiány mutatkozik, annak neve törlődik a különórás névsorból.

A különórás tagdíjak utólagos elszámolással a hónap első
hetében kerülnek számlázásra.

A befizetés határidőt (adott hónap 1-10.napjáig) kérjük,
szíveskedjenek betartani.
A szakköri díjak befizetésének elmulasztása esetén a tanuló a következő hónapban a különórán nem vehet részt.

Megértésüket köszönjük!

 

 

 

 

 

 Kommunikáció

 

Kommunikáció

A szülők minden hónap elején e-mailben hírlevelet kapnak. Ebben információkat olvashatnak az iskola havi programjáról, eseményeiről. A hírlevél gyakran tartalmaz válasz íveket, ezért kérjük, hogy a hírlevelet minden alkalommal olvassák végig. A hírlevelet megtekinthetik az iskola weboldalán: http://www.szabomagdaiskola.hu

A fontosabb heti és havi programokat az iskola bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán tekinthetik meg.

Szabó Magda iskolai kommunikáció menete

Iskolai szabályzat alapján, amit a Házirend és a SZMSZ tartalmaz.

Kérjük a szülőket, hogy amennyiben iskolai probléma adódna gyermekükkel kapcsolatban:

 1. Javasoljuk, hogy először az osztályfőnökhöz forduljanak.
 2. Későbbiekben az osztályfőnök javaslatára, az adott szaktanárt keressék a problémával.
 3. Az osztályfőnök és szaktanár megkeresése után – amennyiben a probléma nem oldódna meg forduljanak az iskola vezetőségéhez

Kérjük a kedves szülőket, hogy az osztály levelezőrendszerében (szülő, tanító, tanár) csak az iskolai hírekkel, eseményekkel kapcsolatban írjanak a szülőtársaknak, pedagógusoknak.

A levelezőrendszer nem az iskolai problémák feltárásának, megbeszélésének, kritikájának a fóruma.

 

Javasoljuk, hogy az iskolai problémákat személyesen beszéljék meg, és kérjük figyelembe venni a fentiekben leírt fokozatokat.

A fenntartó alapítvány kuratóriuma az iskola vezetőségével, nevelőtestületével minden tanév végén közösen dönt arról, hogy mely diákok jelentkezését fogadja el a következő tanévre. A magatartás és a tanulmányi eredmény fontos szempontja a tanulói jogviszony meghosszabbításának.

Tisztelettel:

Az iskolát fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke

Az iskola vezetősége, nevelőtestülete

Iskolai Szülői Munkaközösség vezetői

 

 

 

 

Információk gyermekéről

Információk gyermekéről

Az Ön legfontosabb kapcsolata az iskolával gyermeke osztályfőnöke. Hozzá fordulhat bizalommal bármilyen problémával, kérdéssel, ötlettel.

A munkaközösség-vezetők, Szomódi Zsuzsanna – alsó tagozat; Mihály István – felső tagozat, és az igazgatóhelyettes – Keszthelyiné Szmolen Judit és Reményi Gizella mindig az Önök rendelkezésére állnak, hogy bővebben elmagyarázzák iskolánk pedagógiai programját, tantervét, illetve meghallgatják észrevételeiket, és szükség esetén továbbítják az igazgatónak.

A tanév folyamán 1. osztályban I. félév végén és tanév végén is szöveges értékelést kapnak a gyerekek tanulmányi előmenetelükről.

 1. osztályban I. félév végén szöveges értékelést kapnak a diákok, tanév végén osztályzatokkal értékeljük a gyermekek munkáját.

A többi évfolyamon osztályzatokkal értékeljük a közismereti tárgyakat, a tanulmányi munkát, a magatartást és a szorgalmat.

 Az etikát minden évfolyamon szövegesen értékeljük.

 

Szülői értekezleteken és fogadóórákon igyekszünk a családokat tájékoztatni gyermekük fejlődéséről és beilleszkedéséről, egy tanévben két alkalommal.

Természetesen előfordulhat, hogy önnek más időpontban lenne szüksége tájékoztatásra, vagy gyermekével kapcsolatban kérdései merülhetnek fel.

Ez esetben kérjük, hogy ezt ne tanítási idő előtt vagy után tegye meg (pl. az udvaron, folyosón), hanem kérjen időpontot személyesen vagy a Kréta-rendszeren keresztül, hogy a megfelelő személlyel beszélhesse meg észrevételeit.

Abban az esetben, ha iskolánk tanórán kívüli programot szervez, az osztályfőnök a szülői munkaközösség vezetőjével telefonon tartja a kapcsolatot.

Programváltozás, késés stb. esetén őt tájékoztatja, aki telefonláncon keresztül értesíti a többi szülőt a változásról.

Amennyiben az előre meghirdetett fakultatív programokban (iskolán kívüli tanulmányi versenyek, tehetséggondozó- vagy más szakköri program stb.), bármilyen változás áll be a szervező/szakkörvezető tanár gondoskodik az érdekelt szülők tájékoztatásáról (az ő esetleges elérhetőségéről).

 

Események

 

 

A 2023/24-es tanév rendje és kiemelt eseményei

 1. félév
 2. szeptember 1. – 2024. január 19.

 

Őszi szünet:                                     2023. október 30– 2023. november 03.

Téli szünet:                                      2023. december 21 – 2024. január 05.

2024 félév vége: 2024. január 19.

Félévi bizonyítványosztás:          2024. január 26.                                       

 1. félév
 2. január 22. – június 21

 

Síszünet:                                          2024. március 6-8. 

 

Sítábor:                                            2024. március 3-8.

Tavaszi szünet:                               2024. március 28-április 05.

A tanév utolsó tanítási napja:      2024. június 21.                      

 

Munkarend

 

Iskolánk munkarendje

 • Az iskola épülete tanítási napokon 7:30-kor nyit.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy reggel a BEJÁRATIG kísérjék gyermeküket!

 • A tanulók már önállóan pakolják ki a felszerelésüket a tantermekben, előkészülve a napi tanulásra,

KÉRJÜK A KEDVES SZÜLŐKET, HOGY EBBEN NE SEGÍTSENEK A GYEREKEKNEK!

 • Tanítási napokon 8:15-ig kell megérkezni az iskolába, hogy legyen idő az első tanítási órára felkészülni.
 • Hétfőnként 8:10-ig kell megérkezni az iskolába a felsősöknek, mert iskolagyűléssel kezdjük a hetet, ahol tájékoztatjuk a gyerekeket a hét programjairól.
 • A diákok mindennap pontosan jelenjenek meg az iskolában, mert a késést az e- naplóban hivatalosan is rögzítjük!
 • Késést jelent: a hétfői napokon 8:15 utáni érkezés, a többi napon
  8:25-utáni érkezés, amit írásban rögzít az iskola. A késők nevét az ügyeletes továbbítja az igazgatónak.
 • A tanítás 8:30-kor kezdődik.
 • A tanórákról a késést is az adott tanár írásban rögzíti.
 • Az iskolai ünnepélyek ruházata: sötét szoknya (nem mini), vagy nadrág, ill. fehér blúz/ing, iskolai nyakkendő.

A tanórák csengetési rendje:

 • A tanítási órák 45 percesek.
 • A szünetek 10-15 percesek.

Csengetési rend

1. óra                         8:30-9:15

2. óra                         9:25-10:10

3. óra:                        10:25-11:10

4. óra:                        11:25-12:10

5. óra:                        12:20-13:05

6. óra:                        13:15-14:00

7. óra:                        14:20-15:05

8. óra:                        15:05-16:00

Ügyelet                      16:00-17:00

 Minőségi oktatás

  

Mit tesz iskolánk a minőségi oktatás megőrzése érdekében?

A szülők gyakran érdeklődnek arról, hogy iskolánk mit tesz annak érdekében, hogy gyermekük minőségi oktatásban részesüljön. E tekintetben számos ellenőrzést és felmérést folytatunk, hogy fenntarthassuk a magas színvonalat.

 

Tanáraink különböző és változatos módszereket felhasználva adják tovább a tantervi anyagot a diákoknak, és rávezetik őket a kérdezésre, a kísérletezésre és a kutatómunkára.

A hangsúlyt a képességek elsajátítására, a tananyag bevésésére, és a tanulás iránti motivációra fektetik. A tanárok folyamatosan értékelik a diákokat, pl. az órai aktivitásukat, írásos- és gyűjtőmunkájukat. Ugyancsak nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelkedő képességek gondozására (tehetséggondozás) és a valamiben lemaradó tanulók felzárkóztatására.

 

Alsó tagozatos és felsőbb évfolyamok szakértője (Zeffer Katalin), valamint angol célnyelvi szakértőnk (Dr. Kovács Judit). Rendszeresen (óralátogatások és workshop-ok, módszertani megbeszélések formájában) szakmai tudásukkal segítik iskolai munkánkat.

Az iskolavezetés a munkaterv alapján óralátogatásokat tart, így a tanítókkal és a tanárokkal értékelik az osztály folyamatos haladását, fejlődését.

Szakértőink országos OKÉV mérésben vesznek részt, így össze tudják hasonlítani tanulóink tudását az országos eredményekkel. Év elején, félévkor és év végén tanulóink szintfelmérő dolgozatokat írnak, melyeket egyénileg értékelünk.

  

Kéttannyelvű program

 Kéttannyelvű programunk

  

 • Az alsó tagozaton a környezetismeret, a technika, a rajz-és vizuáliskultúra tantárgyak angol nyelven folynak az öt angol nyelvóra mellett.
 • 1-2. évfolyamon heti 1 alkalommal a testnevelés óra is angol nyelven kerül vezetésre.
 • 4-8. évfolyamon kultúra és civilizáció tantárgy keretében angol nyelven oktatjuk az angol célnyelvi országok történelmi, földrajzi, irodalmi, és egyéb kulturális értékeit.
 • Az 5. és a 6. évfolyamon a természettudomány (Science), vizuális kultúra (History of Art), kultúra és civilizáció illetve heti egy órában a történelem, valamint a digitális kultúra tantárgy oktatása folyik angol nyelven. Angol nyelvből kritérium vizsgára felkészítő tanóra is indul 6. évfolyamon.
 • és 8. évfolyam angol nyelvű tantárgyai: biológia, földrajz, rajz-és vizuális kultúra. Emellett heti egy óra történelem és a digitális kultúra angol nyelven zajlik. Angol nyelvből nyelvvizsga előkészítő, társalgás órákat is tartunk az órarend részeként.
 • Heti 5 angol órából egy alkalommal anyanyelvi tanár foglalkozik a gyerekekkel. Célunk, hogy angoltanáraink a nap folyamán minél több alkalommal angol nyelven kommunikáljanak diákjainkkal.
 • Célunk, hogy a 14. életévület betöltött diákjaink angol nyelvből középfokú államilag elismert, B2 szintű nyelvvizsgát tegyenek.
 • A nyelvvizsgára való felkészülést segítik az angol nyelvterületre szervezett tanulmányi kirándulások.
 • Tanulóink tudását fejleszti, ha részt vesznek angol nyelvi versenyeken, célnyelvi országokba szervezett tanulmányútjainkon illetve az angolszász kultúrához kapcsolódó programjainkon.
 • Házi nyelvvizsgát, (mini English exam) tesznek gyermekeink 2-5.osztályban a II. félév végén.

Intézményünk az ELTE angol nyelvi tanszék tanárképző programjának mentori munkáját végzi. Végzős hallgatóik iskolánkban, vezető tanáraink keze alatt válnak nyelvtanárrá, gyakran nálunk zajlik vizsgatanításuk.

 

  

Bilingual Curriculum

 • This year, besides the five weekly English lessons Science, Culture and Civilisation, and Art subjects are conducted in the English language in grades 1-4, just like P.E. in year 1 and 2 once a week. In years 4, 5, 6 7 and 8 the historical, geographical, literary and other values of English-speaking countries are taught in English in Culture and Civilization lessons.

In year 5 and 6 Art, Culture and Civilisation, Science and History, Digital Culture (once a week) are taught in English. In year 7 and 8 students have Biology, Geography, Culture and Civilization, and History of Art in English. They have a History lesson in English weekly as well.

Out of the 5 weekly English lessons, our native English speaker teacher teaches each class once a week during a morning class or for the junior during a Homework Club session. Our aim is that our teachers of English speak English as much as possible to our students during the day.  

 Great emphasis is placed on English language teaching in year 7-8 at our school. Students have 5 English lessons weekly, out of which one is conducted by a native speaker of  English. Plus they have a preparatory session to have high level knowledge during entrance examination for secondary education.

These programmes are provided to our students in order to further strengthen the establishment of bilingual education on higher levels.

Students take exams of  English as a Foreign Language at the end of each school year in year 2-5. In year 6 at half term students take an English as a Foreign Language exam, at the end of the school year there is a Culture and Civilisation exam as well.

At the end of  school year they need to pass an official testing material in year 6,  sent by the responsible educational branches of the government departments which is repeated at a higher level in year 8.

At the end of school, year 7  need to pass exams in either Biology or Geography and History of Art with the help of given topics selected by our teachers.

Students can have the opportunity to take a language exam in upper classes. Preparation for the language exam is supplemented by a one-week study trip to an English-speaking country. The knowledge of our students is further developed if they take part in our English competitions and programmes connected to Anglo-Saxon culture. Our students take an in-house language exam from year 2 up.

Our institution takes part in the mentoring programme of ELTE Teacher Training Faculty. The University’s graduates will become teachers with our experts’ help, following their state exam here. Our mentor-teachers have also connections with the Teacher Training Centre of North England, University of Cumbria, and Stranmillis University, Belfast, UK. Our school is one of the three schools in Hungary where British teacher trainees are given an opportunity to learn to teach. Thus our students can gain real intercultural experience.

 

Kritériumvizsga

 

A kritériumvizsga

 • A osztály végén a felső tagozat küszöbén tanulóink angol, magyar és matematika tárgyból komplex vizsgát tesznek a sikeres továbbtanulás program keretében.
 • osztályban vizsgáznak az alábbiak szerint:

– november hónapban matematika és magyar tantárgyakból tudásfelmérés

– félévkor angol nyelvből szóbeli vizsga

– év végén matematika (írásbeli), magyar irodalom (írásbeli + szóbeli), kultúra és
  civilizáció angol nyelven
(szóbeli).

 

 • A kritériumvizsga lehetőséget nyújt, hogy az esetleges hiányosságokat diákjaink még idejében pótolják a 7–8. osztályban.

 

 • osztályban tanév végén vizsgáznak magyar nyelvtanból (írásbeli), földrajzból vagy biológiából és művészettörténetből (angol nyelven, szóbeli)

 

 • osztályban mestermunkát írnak, tanáraik előtt, nyilvánosan „védik meg” munkájukat.
 • A felsőbb évfolyamon (7-8. osztály) 1-1 órát állítottunk be az órarendbe (magyar és matematika tantárgyakból), ahol a diákok a szaktanárok által külön felkészítő feladatokat oldanak meg óráról-órára. Ezzel megalapozzuk a sikeres írásbeli felvételit 8. évfolyamon.
 • Tanulóink komoly tapasztalatokra tesznek szert a vizsgára való felkészülés során, így magabiztosabban és felkészültebben mehetnek a középiskolai felvételikre.
 • Az első szóbeli és írásbeli vizsgadrukkot „védett otthoni” környezetben élik át.
  A diákoknak és a szülőknek is rálátása nyílik arra, hogy a felső tagozat első két évében milyen alapot nyújtott iskolánk, és ebből mennyit tudott a tanuló elsajátítani.

 

Tehetséggondozás

Tehetséggondozás

Minden évfolyamunkon kéttannyelvű program szerint folyik az oktatás.

Ezekben az osztályokban magasabb óraszámban tanulják a gyerekek az angol nyelvet, egy nap több kötelező angol nyelvű tanítási órájuk is van a tanulóknak.

A tehetséggondozó foglalkozások kialakításakor figyelembe vettük a gyerekek terhelhetőségét.

A foglalkozások a következőképpen működnek:

 1. osztályban heti 1 alkalommal minden tanulónak néptánc-foglalkozás keretében fejlesztjük ritmuskészségét, növeljük állóképességét.

Heti 1 alkalommal a kisfiúknak judo, kislányoknak művészi torna épül be az órarendjükbe.

 

 1. osztályban heti 1 alkalommal minden tanulónak néptánc-foglalkozás keretében fejlesztjük ritmuskészségét, növeljük állóképességét.

Heti 1 alkalommal a kisfiúknak judo, kislányoknak művészi torna épül be az órarendjükbe.

Az érdeklődő diákoknak   matematika tehetséggondozó kört indítunk.

 

 1. osztályban heti 1 alkalommal a fiúknak foci, a kislányoknak tánc, épül be az órarendjükbe.

Az érdeklődő diákoknak matematika és magyar tehetséggondozó kört indítunk.

 1. osztályban heti 1 alkalommal az fiúknak foci a lányoknak táncóra épül be az órarendjükbe.

Az érdeklődő diákoknak matematika és magyar tehetséggondozó kört indítunk.

5-8. osztályban heti 1 alkalommal a fiúknak foci a lányoknak táncóra épül be az órarendjükbe.

Lehetőséget kínálunk, hogy a diákok tehetséggondozó foglalkozáson vegyenek részt (magyar irodalom, történelem, matematika), így elmélyülhetnek a választott témában (színházlátogatások, irodalmi- és történelmi séták, versenyek).
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felső tagozatos gyerekeknek már kialakul az érdeklődési körük, kiderül, hogy mely területeken tehetségesek. Rendszeresen járnak sport, zenei, képzőművészeti foglalkozásokra, így kevesebb délutánt töltenek iskolánkban.

A tehetséggondozó foglalkozások nem kötelezőek, viszont annak a diáknak, aki eldöntötte, hogy melyik foglalkozást választotta, rendszeresen részt kell vennie a foglalkozásokon. Mivel ezek a programok a napközis foglalkozás tanulási idejében történnek, így ezeken a napokon otthon kell felkészülnie a gyereknek másnapra.

Tehetséggondozás

 

 

 

Matematika tehetséggondozás vezető pedagógusok:

Zeffer Katalin 2. és 4. osztály

Kiapál-Katics Eszter 3.osztály

Szomódi Zsuzsanna 5-6. osztály

Király Mária 7.osztály

Magyar tehetséggondozás

Muszbek Zsuzsanna 3. osztály

Tóth András 4. osztály

Irodalmi kör, iskolaújság szerkesztés magyar tehetséggondozás – 5-8. osztály

Gy. Molnár Kadosa

Történelem tehetséggondozás –
Históriai vetélkedő vezető pedagógus – felső tagozat

Major Zsuzsa

Továbbra is megőrizzük a közös projekt-napokat. Kérjük a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel a gyerekek feladatait, segítsék kutatómunkájukat, és látogassanak el kiállításainkra!

 

Logikai játékdélutánok

 

A nagy sikerre való tekintettel minden tanévben megrendezésre kerül ez a programunk.

Időpontját és kínálatainkat a hirdetőtáblán olvashatják majd a gyerekek, melyekre továbbra is előre kell majd jelentkezni.

Logikai, stratégiai és kártyajátékok nagy választékával ismerkedhetnek meg tanulóink, illetve megpróbálunk minél több új, izgalmas játékot is megtanítani nekik.

Minden osztályból várjuk a jelentkezéseket, reméljük, hogy sokat nevetünk, izgulunk és örülünk majd a közös játékokon!

 

Házi feladat

 

 

Házi feladat

 

 • Minden gyermek javára válik, ha otthon átismétli, és gyakorolja a tananyagot.
  A nagyobbak a feladatokat a házi feladat füzetbe
  rögzítik, melyet mindennap haza kell vinniük.
  Minden gyermek érdeke, ha az iskolában nem tudta befejezni a feladatát, otthon pótolhassa, vagy ha gyakorlásra van szüksége (amiről a pedagógus tájékoztatja a szülőket), akkor azt nyugodt környezetben végezhesse el. A nagyobbaktól kérjük, hogy vigyék haza a tankönyveiket mindennap, hogy másnapra az órarend szerint be tudjanak pakolni az iskolatáskájukba.
  A kedves szülőknek javasoljuk, hogy mindezt kísérjék figyelemmel, hogy gyermeküknek is fontos legyen a tanulás.
 • A házi feladat elkészítésének háromszori hiánya az adott tantárgyból egy elégtelen osztályzat beírását vonja maga után, mely az e-naplóba bekerül.
 • Az 1-2. osztályban javasoljuk az olvasást minden este, és válogassanak a gyerekek a különböző tantárgyak szorgalmi feladatai közül.
 • 3-4. osztályban iskolánk javasolja, hogy heti 3×30 percet önállóan olvassanak a gyerekek, és a könyvtárat is vegyék igénybe, illetve az ajánlott olvasmányok jegyzéke alapján válasszanak olvasnivalót.
 • A felsőbb évfolyamokon a tanulás hatékonyságát segíti, ha a rendszeres olvasás mellett a diákok napi 30-60 percnyi időt önálló felkészülésre fordítanak.
  A heti tudásanyag elmélyítését hétvégi feladatokkal biztosítják a pedagógusok. (házi feladat formájában, melyet a pedagógusok hét elején számon kérnek). A házi feladat hiányát az e- naplóban rögzítjük.

 

Javító dolgozatok lehetőségei

Témazáró dolgozat esetén javító dolgozatot a következő esetekben írhatnak a gyerekek:

2-3. osztályban javíthatnak 1-es, 2-es, 3-as  osztályzat esetén, de mindkét jegyet be kell írni
4-5. osztályban javíthatnak 1-es, 2-es osztályzat esetén, de mindkét jegyet be kell írni
6-8. osztályban nem javíthatnak, de félévkor és év végén, ha kétes jegyre áll valaki, a tanár által kijelölt témakörből írhat dolgozatot.

Feleltetni mindig lehet a gyerekeket, így is történhet javítás, de az nem témazáró jegy „súlyú”.

Szabályrendszer

 

 

Az iskola szabályrendszere a 2023/24-es tanévben

 

 • A tanév kezdetekor minden osztály osztályszabályokat fogalmaz meg, az adott tanévre vonatkozóan. Ennek célja a magatartási problémák kezelése az osztályközösség által, fegyelem, önuralom, biztonságos, nyugodt, harmonikus tanulási környezet megteremtése, az egyéni felelősségtudat kialakítása.
 • Az osztály minden tagja az osztályfőnök és az osztályban tanító pedagógusok is részt vesznek a közös szabályok megalkotásában. A diákok megfogalmazhatják azt is, hogy miben kérik a pedagógusok segítségét. Az osztályszabályok az osztályteremben jól látható helyen kerülnek kifüggesztésre.
 • A diákok és a pedagógusok aláírásukkal hitelesítik az osztályszerződést. Az osztály- és egyéni értékelések egyik kiindulópontja havonta, félévente, évente az osztály által alkotott magatartási szabályok betartása.
 • Az osztályszabályokról az iskola levélben értesíti a szülőket is.

 

Magatartási problémák, illetve a házirend megsértése esetén alkalmazható fegyelmező intézkedések formái, fokozatai:

 

 1. a) magatartás napló
  • a vétségeket (lásd: A vétségek formái című táblázatot) a pedagógusok az adott osztály magtartás naplójában
  • a délutáni udvari játék alatt elkövetett kisebb vétségek az magatartás naplóba kerülnek bejegyzésre.
 1. b) szóbeli figyelmeztetés
 • a szóbeli figyelmeztetést a szaktanár, az osztályfőnök és az igazgató adhat.
 • osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés formái.
  • három magatartás naplóba bejegyzett probléma esetén szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés a következmény.
  • figyelmeztetés négyszemközt, az osztályfőnök és a szaktanár jelenlétében
 1. c) írásbeli figyelmeztetés, intés, megrovás súlyos vétségek esetén (lásd: A vétségek formái című táblázatot)
 • szaktanári figyelmeztetés
  • indokolt esetben a szülővel és az érintett tanulóval személyes találkozó megbeszélése, melynek célja a magatartás javulására irányuló szerződéskötés (szóbeli vagy írásbeli) is lehet
 • szaktanári intés
 • szaktanári megrovás
 • osztályfőnöki figyelmeztetés

 

 

Szabályrendszer

 

 • súlyos vétség vagy hat, a magatartásnapló bejegyzett probléma esetén írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés a következmény
 • osztályfőnöki intés
  • súlyos vétség vagy kilenc, a magatartásfüzetbe bejegyzett probléma esetén írásbeli osztályfőnöki intés a következmény
  • indokolt esetben a szülővel és az érintett tanulóval személyes találkozó megbeszélése szervezhető, melynek célja a magatartás javulására irányuló szerződéskötés (szóbeli vagy írásbeli) is lehet
 • osztályfőnöki megrovás
  • súlyos vétség vagy tizenkettő, a magatartásfüzetbe bejegyzett probléma esetén írásbeli osztályfőnöki megrovás a következmény
 • nevelőtestületi figyelmeztetés
 • nevelőtestületi intés
 • nevelőtestületi megrovás
 • igazgatói figyelmeztetés
  • súlyos vétség vagy tizenöt, a magatartásfüzetbe bejegyzett probléma esetén írásbeli igazgatói figyelmeztetés a következmény
 • igazgatói intő
  • ezzel egyidejűleg a szülővel, tanulóval személyes találkozó megbeszélése indokolt esetben külsős szakértő (pszichológus, családgondozó, mentálhigiénés szakember) bevonása
 • igazgatói megrovás
 • súlyos, indokolt esetben fegyelmi eljárás megindítása

A vétségek formái:

 

besorolás

 

vétség

– közönséges, trágár beszéd

– szemtelenség (visszabeszélés, kérés megtagadása)

– csúfolódás

– provokálás (gyereket, felnőttet)

– más tulajdonának rongálása, elrejtése

 

súlyos vétség

– testi bántalmazás (verekedés, hajtépés, öklözés, gáncsolás, rúgás, lefogás)

– érzékeny testrészekre irányuló ütés (fej, nyak, hát, nemi szerv)

– lelki zsarolás, lelki bántalmazás, kiközösítés

– szándékos rongálás (intézmény, más tulajdona)

– más tulajdonának ellopása

Magatartási vétségek esetén a fegyelmező intézkedések mellett, jóvátételről állapodnak meg az érintettek. Ez valamilyen konkrét jócselekedetet jelent: munkavégzés iskolai osztályközösségért vagy annak egy-egy tagjáért, diákért, tanárért.

 

Az okozott kárt minden esetben meg kell téríteni!

 

Mulasztások igazolása

 

 

Mulasztások igazolása

 • Az iskolából történő hiányzást szülő, orvos, osztályfőnök, ill. az iskolavezetés igazolhatja:
  A szülő egy tanév során félévente 3 napot igazolhat írásban, vagy az e-naplóban. Az igazolást legkésőbb egy héttel a mulasztást követően az osztályfőnöknek be kell mutatni. Az osztályfőnök és az iskolavezetés indokolt esetben (pl. tanulmányi verseny, sportkikérő stb.) igazolhat mulasztást.
 • A hiányzást a szülőnek igazolnia kell az e-naplóban. Amennyiben ez nem történik meg, a késések ideje összeadódik. Ha összegyűlik a 45 perc, az egy igazolatlan órának számít. Egy igazolatlan óra után értesítjük a szülőt, és tájékoztatjuk a következményekről.
 • 10 óránál több igazolatlan hiányzás után az igazgatónak kötelessége értesíteni a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt.
 • Hiányzás esetén az aznapi leckét a tanító, tanár feljegyzi, kérés esetén a szülőnek eljuttatja.
 • A testnevelés órákról való állandó felmentést – orvosi indok alapján – a háziorvos, szakorvos adhat.
 • A tanítás nélküli munkanapokon is kötelező a programokon való részvétel
  (pl. Szabó Magda nap). A megjelenés elmulasztása igazolatlan órát jelent.
 • Amikor osztályaink erdei iskolába kirándulnak, az rendes tanítási időszaknak számít. A programon részt nem vevő tanulóknak ezeken a napon kötelező iskolába járni.

Szünetek rendje

 • A tanulók a tanítási órák szünetében az iskola területén tartózkodnak.
 • A folyosón és az udvaron tanári felügyelet van, a mindenkor érvényes ügyeleti beosztás szerint.
 • A óra utáni szünetet az alsósok, a 3. óra utáni szünetet a felsősök az udvaron töltik. A 3. szünetben az alsósok a teraszokon levegőznek (kivéve, ha esik az eső).
  Kérjük, a gyermekeket az évszaknak megfelelő ruházattal ellátni (pl: kabát, sapka, sál).
 • Az udvari szünet kötelező ( a szünetben tud a tisztasági management fertőtleníteni, takarítani). Betegség esetén írásbeli szülői igazolást kérünk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkarend

 

Az iskola helyiségeinek, eszközeinek használati rendje

 • Iskolánkban váltócipő használata kötelező, ezért kérjük, hogy a Szülők is csak indokolt esetben jöjjenek fel az emeletre!
  Délutánonként a zsibongóban is tanulási munka folyik, (pl. korrepetálás, egyéni tehetséggondozás, drámajáték), melyet a szülő jelenléte zavarhat.
 • Iskolánk felső tagozatán a tanítás szaktantermekben történik (matematika, természettudomány, történelem, angol, magyar).
 • Az osztálytermeknek az egyes osztályok a gazdái. Azok rendjéről, tisztaságáról, otthonossá tételéről, a padok és a felszerelések épségének megóvásáról, és ellenőrzéséről az adott osztály gondoskodik.
 • A tanulók kötelesek az iskola épületét, udvarát és annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használni, s az általuk okozott károkat megtéríteni.
 • Falfestés, falfirka, szándékos rongálás súlyos igazgatói büntetést vonhat maga után!
 • Az iskola közös helyiségeiért és annak tisztaságáért minden tanuló felelős.
 • A mellékhelyiségek rendeltetésszerű használata mindenkire érvényes!

 

Étkezés, az iskolai ebédlő rendje

 

 • Reggeli:
  az 1. szünetben az alsó tagozatosok, a szünetben a felső tagozatosok reggelizhetnek.
 • Ebéd:
  a tanulók az órarend függvényében, osztályonként a tanítókkal 12:15 órától
 • Uzsonna:
  Az uzsonnát 15:45 után csoportonként fogyasztják el a gyerekek az osztályteremben
  (az alsóbb évfolyamokon).
 • Mivel a gyerekek naponta háromszor étkeznek az iskolában, ezért kérjük, ne hozzanak magukkal egészségtelen ételeket: chipset, colát, energiaitalt, stb.

A délutáni foglalkozások rendje

 

 • Az iskola délutáni ügyeletet 17 óráig biztosít.
 • Amennyiben a gyermekéért a szülő 17:00 után érkezik, a tanítói felügyeletért az iskola külön díjat számol fel, melyet a szülő a tárgyhót követő hónap elején, a titkárságon egyenlít ki.
 • Minden megkezdett 15 perc után 1000 forint a felügyeleti díj.

 

 

 

●       Kérjük a Szülőket, hogy a délutáni tanulási időt a gyermekek érdekében ne zavarják meg a TANTEREM AJTAJÁNAK NYITOGATÁSÁVAL vagy KOPOGTATÁSSAL, és a tanulók távozásával, illetve érkezésével.

●       A tanulási időt megzavarni csak indokolt esetben (iskolai különórák, előre jelzett elfoglaltságok) lehet, amit az üzenő füzetben, e-naplóban kérünk előre bejegyezni!
Az eredményes felkészülés érdekében kérjük, lehetőség szerint csak
16:00-tól vigyék haza alsó tagozatos gyermeküket.

A tanítók 16 órakor kísérik le a gyermekeket a lenti öltözőhöz, ahol a szülők fogadják őket.

●       Kérjük a kedves Szülőket, hogy amennyiben az időjárás engedi, az udvaron várakozzanak gyermekükre a bejárati rész biztonsága érdekében.

 • 16:00-17:00-ig irányított szabadidős foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, 16:00-16:30-ig az udvaron, 16:30-17:00-ig az ebédlőben.
 • A tanuló egyedül csak a szülő írásbeli kérelmével távozhat el az iskolából!
 • A délutáni foglalkozások teljes időtartama alatt a házirend szabályai a mérvadók.

 

 

A délutáni szabadidős foglalkozások rendje

 • Az osztályfőnök szeptemberben ismerteti a tanulókkal a délutáni foglalkozások lehetőségeit, amiről részletes tájékoztatást az iránytű „Különórák” fejezetében olvashatnak.
 • A délutáni programról a tanulók a faliújságról tájékozódhatnak.
 • 17 óra után a külön foglalkozásokon részt vevő tanulók felügyelete a foglalkozásvezető feladata, így tőle lehet átvenni a gyerekeket.
 • Kérjük a szülőket, hogy a gyerekükért 16:30-ig jöjjenek. 16:30-tól a gyermekek a könyvtárban tanári felügyelet mellett olvasnak, rajzolnak, tanulnak.

 

A GYERMEK AZ ISKOLÁBAN:

BECSÜLJE ÖNMAGÁT,

TISZTELJEN MÁSOKAT,

VÉDJE A KÖRNYEZETÉT!

 

 

 

 

 

A viselkedés normái

Az iskolai és az iskolán kívüli viselkedés normái

 

Vagyonvédelem:

 • Javasoljuk, hogy a diákok csak indokolt esetben hozzanak magukkal mobiltelefont az iskolába!
 • Abban az esetben, ha a diák mobiltelefonnal, vagy elektromos játékkal érkezik az iskolába, a készüléket reggel köteles átadni az alsó tagozatos diák az osztályfőnöknek, a felső tagozatosok az ügyeletes pedagógusnak. Az ügyeletes tanár érkezéskor a telefonokat osztály szerint külön gyűjtődobozába gyűjti. Amennyiben a diák a telefonját önként nem adja le, tanítási időben a tanár azt elveheti, és csak távozáskor adhatja vissza a gyereknek, ill. a szülőnek.
 • Az iskola a tanulók értekeiért felelősséget nem vállalhat, a diákok ne tartsanak maguknál indokolatlanul nagy értéket (ékszert vagy sok pénzt)!
 • Tilos más személyes holmijához hozzányúlni, megrongálni, eltulajdonítani! Ennek vétsége fegyelmező intézkedést von maga után. Indokolt esetben az okozott kárt meg kell téríteni!

Általános:

 • A diákoknak mindenkivel szemben udvariasságot és tiszteletet kell mutatniuk. Semmilyen rossz magatartást (mint az ugratás, cinikus viselkedés, csúfolódás, megfélemlítés, rasszizmus, lelki bántalmazás – szóban és internetes formában) nem tolerálunk. A diákok becsüljék meg és óvják az iskola tulajdonát– vigyázva a kiállított, bemutatott tárgyakra, cipőkre, ruhákra.

●       Iskolaidő alatt tanulóink számára kívánatos az ápolt külső és rendezett megjelenés, amely egyszerű, a divat szélsőségeitől mentes.

●       Halálfejes póló, kivágott, szaggatott ruha vagy nadrág, mini szoknya, túl rövid sort viselése, valamint a körömfestés, műköröm, hajfestés, tetoválás nem megengedett. A hosszabb hajú diákoknak javasoljuk a hajgumi használatát. Kérjük a fiúkat is, hogy a hajuk ne lógjon a szemükbe és fülbevalót ne viseljenek!

Iskolánkban nem ajánljuk a nyaklánc, nagy fülbevaló és a karkötő használatát, balesetek elkerülése miatt.

 • A rágógumizás iskolánkban TILOS!
 • A házirend szabályai az iskolán kívüli iskolai rendezvényekre is teljes mértékben érvényesek.

Tanórákon:

 • A tanuló figyelmesen hallgasson meg másokat, és az idejét megfelelően használja ki a tanórákon. A személyes felszereléseit rendben kell tartania.

Az udvaron:

 • A diákok másokra odafigyelve, testi épségüket megóvva rendeltetésszerűen használják a játszótereket.

A viselkedés normái

 • A diákok gondoskodjanak környezetükről, – a szemetet a szemetesbe dobják, vigyázzanak virágokra, fákra!
 • Az udvaron a „BOLDOG ISKOLAUDVAR” szabályzata érvényes.

Kedves Gyerekek!

 

Szeretnélek Titeket megkérni, hogy törődjetek velem, hogy sokáig szép környezetben, balesetmentesen tudjatok játszani.

 

 1. Kérlek, hogy felügyelet nélkül, soha ne gyere ki az udvarra!
 2. Játsszatok együtt, fogadjatok be mindenkit a játékba, de közben figyeljetek is egymásra!
 3. A többieket is engedjétek játszani!
 4. Amikor véget ért a szünet, rendezett sorokban sétáljatok be az épületbe!
 5. Mindig szóljatok a felnőttnek, ha játék közben valamilyen baj ér Titeket, vagy ha bánt valami!
 6. A mászókára mindig csak olyan magasságba mássz föl, ahol biztonságban érzed magad, és kérlek, ne ugrálj le róla!
 7. A gyűrűről csak akkor szabad lábat beakasztva lelógni, ha a tenyered leér a földig!
 8. A focipályán 12:30 és 14:30 óra között csak akkor focizz, ha csöndben tudsz maradni, mivel az ovisok ekkor alszanak, kérlek, ne zavard őket a pihenésben!
 9. A libikókát egyszerre csak ketten használjátok, hogy még sokáig és baleset nélkül élvezhessétek a mérleghintázást!
 10. A várat közös játékra használd, mindenkit engedj a játékokhoz, és ne lökdösődj! Itt ne labdázz, ne mássz a szélére, és vigyázz alatta csak az 1-2.osztályosok férnek el!
 11. A csúszdán csak lecsúszni szabad, csimpaszkodni, visszafelé felfutni balesetveszélyes!
 12. Ne felejtsd el, hogy a mobiltelefonodat csak hazainduláskor kapcsolhatod be!
 13. Amikor véget ért a szünet, illetve a délutáni játék, a játékokat szedd össze, hogy másnap is élvezhesd a játékot!
 14. Amikor érted jöttek, és hazaindulsz, köszönj el a rád vigyázó nevelőtől! Ellenőrizd, megvan-e a kabátod, pulóvered, táskád!
 15. Vigyázz a növényekre, ne tördeld le őket! A tavaszi ültetés után gondozd és ápold a virágokat!
 16. A szemetet mindig a szemetesbe dobd be! Óvd a tisztaságom!
 17. A padokat, székeket, asztalokat a helyükről engedély nélkül ne mozdítsd el, illetve foglalkozás után tedd vissza a helyükre!
 18. A focipálya labdahálójába ne kapaszkodj bele, ne rángasd, mert kinyúlik és nem lesz alkalmas a labdafogásra.

 

Köszönöm, hogy meghallgattál, kérlek, tarts be kéréseimet!

 

                                                                                               A boldog iskolaudvar”

 

Munkarend

 

Egészség és biztonság

A gyermekeink egészsége és biztonsága a legfontosabb számunkra.

 • 2021/22-es tanévben kiadott iskolai Járványügyi Protokoll megtekinthető a Házirend mellékleteként
 • Amennyiben baleset történik, a tanár ellátja a gyermeket az iskolánkban és a szülőt telefonon értesíti. Intézményünk jegyzőkönyvet készít a balesetről.
 • Amennyiben nem tudjuk a családot elérni (és vészhelyzet van), a gyermeket a legközelebbi kórházba szállítjuk, ahova a pedagógus elkíséri a gyermeket.
 • Azért a gyógyszerért, amit a szülő a gyermekével az iskolába küld, intézményünk nem tud felelősséget vállalni.
 • Amennyiben a gyermekük a betegségből még nem gyógyult meg teljesen, kérjük, hogy ne küldjék be az iskolába, a saját és a többiek egészsége érdekében.
 • Csak akkor jöjjön iskolába a gyerek, ha egész nap részt tud venni a tanulásban.
  Beteg vagy lábadozó gyermeket erdei vagy nyári táborba se küldjenek a kedves szülők!

Az épület kiürítése

Az iskolának kidolgozott menekülési terve van tűz, bombafenyegetés vagy hasonló történések esetére. Ezeket minden félévben egyszer gyakoroljuk a gyerekekkel. Abban az esetben, ha az épületet ki kell üríteni, a Marczibányi Téri Művelődési Központ épületébe megyünk a gyerekekkel.

Kivételes időjárás esetén

Az iskola általában nem zár be rossz időjárási viszonyok esetén. Ez előfordulhat különleges helyzetetek fennállásakor:

 • az iskolát megközelítő főbb útvonalak járhatatlanok vagy járhatatlannak minősítettek.
 • az iskola megközelíthetetlen a BKV járataival.
 • arról, hogy az iskolát bezárjuk-e vagy sem, az igazgató dönt 7:00-ig. Ebben az esetben az igazgató értesíti az osztályfőnököket, akik a riadóláncot elindítják osztályon belül.

A tanítási napokat nem szakítjuk meg, csak kivételes esetekben.

Amennyiben valamilyen okból nem érjük el a szülőket, a gyermeket semmiképpen nem küldjük el az iskolából (felügyeletet biztosítunk).

Minden kivételes időjárási körülmény esetén a szülőnek kell eldöntenie, hogy biztonságos-e gyermekét iskolába küldeni, vagy sem. Amennyiben az időjárás rosszabbodik és a hazafelé út nem biztonságos, korábban elviheti gyermekét az iskolából.

 

Az alábbi tervezett programjainkról bővebb tájékoztatást a havi hírlevelekben olvashatnak:

 

Focibajnokság, Gólyaavatás, Zenei Világnap, Október 6-i emlékfal, Kerületi angol verseny, Tök-jó Nap, Halloween, Helyesíró verseny, Felsős buli, Logikai játékdélután, Adventi kézműves délután, Október 23-i megemlékezés, Sütivásár,

Osztálykarácsonyok, Bolhapiac, International Day, Matematika verseny, Angol verseny, Valentin nap, Vers- és prózamondó verseny, Zöld napok – virágültetés, Költészet napja, Rajzverseny, Családkutatás, Csodatükör, Angol szakmai napok, Csillagmese – Piros nap, Históriai vetélkedő, Szivárványharcos – környezetvédelmi verseny, Disputa délután, Népmese napja, Márton nap, Szépolvasó verseny, Nyakkendő avatás, Népdaléneklés, Projekt hét, Anyák napi hét, Mestermunkák bemutatása, Gyermeknapi hét, Ballagás, Már felsősök leszünk – 4.-es buli, Nyári táborok, Gála.

Iránytű elfogadása

Az Iránytűt a nevelőtestület 2023. augusztus 30-án elfogadta:

 1. Bach Zsuzsanna           igazgató

A nevelőtestület tagjai:

 

 1. Bede Zoltán
 2. Borzák Tibor
 3. Erdősné Bach Zsuzsanna
 4. Fülöp Andrea
 5. Molnár Kadosa
 6. Kenneth Friis
 7. Kamrás Orsolya
 8. Király Mária
 9. Kispál-Katics Eszter
 10. Keszthelyiné Szmolen Judit
 11. Koczka Zsuzsanna
 12. Keszthelyi-Kocsis Enikő
 13. Kotora Györgyné
 14. Kovács Judit
 15. Major Zsuzsanna
 16. Mihály István
 17. Muszbek Zsuzsanna
 18. Őri Csanád
 19. Reményi Gizella
 20. Rózsahegyi Luca
 21. Szeőke Kata
 22. Szomódi Zsuzsanna
 23. Takács András
 24. Tóth András
 25. Vereczkey Luca Lili
 26. Zeffer Katalin

Szülői Munkaközösség

Az Iránytűt az iskolai szülői szervezet 2023 szeptemberben tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolja

                                                                                               SZMK elnöke

 

 

Munkatervet megismerte és elfogadta a tantestület a 2023. szeptember 23-án, a munkaértekezleten:

        

Jegyzőkönyvvezető

Munkatervet megismerte és elfogadta, 2023. szeptember 30.

Szülői fórum

DÖK képviselő

 

Munkatervet véleményezte, elfogadta 2023. szeptember 30.

A fenntartó Alapítvány

cropped-001-Sz-M-logo.jpg

Telefon: 061-326-6648